Motorische screening kleuters

Movement ABC-2

Wij beschikken in onze praktijk over de “Movement Assessment Battery for Children-test, versie 2. De Movement ABC test is in Nederland en wereldwijd de meest gebruikte test voor het vroegtijdig vaststellen van motorische problemen bij kinderen. De Movement ABC 2 is een herziening van deze test.

Met behulp van Nederlandse gestandaardiseerde normen kan beoordeeld worden of een kind een motorische achterstand heeft ten opzichte van leeftijdsgenoten. De test is geschikt voor screening van motorische problemen en geeft tevens handvatten voor het opstellen en evalueren van een behandelplan.

Doelgroep

De Movement ABC 2 test is bedoeld voor kinderen in de leeftijdscategorie van 3 t/m 16 jaar en bestaat uit testitems voor 3 leeftijdsgroepen, voor kinderen die geen aantoonbare neurologische aandoening hebben:

  • groep 1: 3 tot 6 jaar
  • groep 2: 7 tot 10 jaar
  • groep 3: 11 tot 16 jaar

Zowel kinderen in het gewoon als speciaal onderwijs met lichte motorische afwijkingen of achterstand behoren in principe tot de doelgroep.

Drie items meten de fijne motoriek, twee de balvaardigheid en drie het statisch of dynamisch evenwicht. Bij elke leeftijdsgroep komen dezelfde items terug, maar met een andere uitvoering. De bijbehorende checklist kan door de leerkrachten van de basisschool of door de ouders worden ingevuld.

Je kunt te alle tijde een test laten afnemen, met de vraag of behandelen zinvol is. De kosten worden in de meeste gevallen vergoed door de verzekeraar. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Linda Verlaan, kinderoefentherapeut.

Hilversum

Gezondheidscentrum Casa Cura
Neuweg 27
1211 LV
035 642 43 88
info@mpraktijk.nl

Muiden

Burg. de Raadtsingel 15A
1398 BE
0294 418 322
info@mpraktijk.nl

Weesp

Gezondheidscentrum Weesp
C.J. van Houtenlaan 1E
1381 CN
0294 418 322
info@mpraktijk.nl