Kwaliteit

Alle therapeuten van M’Praktijk zijn Bachelor of Health en staan geregisteerd in het kwaliteitsregister. Dit betekent dat wij voldoen aan de kwaliteitsnormen die iedere 5 jaar aangetoond moeten worden.

De zorg die wij leveren, is van hoge kwaliteit, wordt gemeten en getoetst en transparant gemaakt. Daarbij worden recent wetenschappelijk onderzoek en onderbouwde behandelrichtlijnen betrokken, waarbij wij een intensieve samenwerking met verschillende disciplines belangrijk vinden.

Daarnaast ondernemen we de volgende activiteiten die bijdragen aan de kwaliteit van de zorg in de praktijk:

  • Hanteren van het beroepsprofiel en de beroepscode
  • Deelname aan intercollegiaal overleg in de regio
  • Intensieve samenwerking met verschillende disciplines
  • Deelname aan bij- en nascholing
  • De patiënttevredenheid wordt elk jaar getoetst
  • Opstellen van een kwaliteitsjaarverslag van de praktijk
  • Aangesloten bij netwerken als ParkinsonNet en Chronische pijn

Praktijkafspraken

In dit reglement wordt zoveel als mogelijk beschreven hoe de procedures verlopen bij M’Praktijk Oefentherapie. Het doel hiervan is om u inzicht te geven in onze werkwijze en om misverstanden te voorkomen.

lees meer >

Klachtenregeling

Natuurlijk doen wij en u er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de behandeling van uw oefentherapeut. Een andere mogelijkheid is dat u ontevreden bent over de manier waarop uw oefentherapeut of zijn collega met u omgaat. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de oefentherapie.

lees meer >

Privacyreglement

Uw oefentherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Wij vinden het belangrijk dat uw privacy goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, waaronder uw medische gegevens. Als u vragen heeft over het privacyreglement kunt u hiermee terecht bij uw behandelaar. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@mpraktijk.nl of telefonisch contact opnemen met de praktijk, 0294-418322.

lees meer >

Hilversum

Gezondheidscentrum Casa Cura
Neuweg 27
1211 LV
035 642 43 88
info@mpraktijk.nl

Muiden

Burg. de Raadtsingel 15A
1398 BE
0294 418 322
info@mpraktijk.nl

Weesp

Gezondheidscentrum Weesp
C.J. van Houtenlaan 1E
1381 CN
0294 418 322
info@mpraktijk.nl